Хирургична стоматология

1. Екстракция на зъби – еднокоренови, многокоренови
2. Екстракция на корени и фрактурирани зъби
3. Екстракция на мъдреци
4. Екстракция на мъдреци чрез трепанация
5. Апикална остеотомия /Резекция на кореновият връх при грануломи и малки кисти/
6. Корекции на алвеоларен гребен
7. Хемисекция
8. Реплантация на зъб /при експулсирани зъби до 24 часа/