Терапевтична стоматолагия

 

СТОМАТОЛОГИЧНА ТЕРАПИЯ / Лазерна терапия/

 

1. ЛЕЧЕНИЕ НА КАРИЕС

 

Зъбният кариес засяга твърдите зъбни тъкани, като предизвиква образуването на кухини в тях. Основен метод за лечението на кариес са обтурациите /пломби/.

 

Амалгама – Най-старите от използваните днес материали.

Предимствата и са относително ниската цена и лесното поставяне.

Недостатъците – липса на естетика и необходимост от голямо изпиляване на здрави зъбни тъкани, произтичащо от особеностите на материала.

 

Композити – съвременни материали, притежаващи висока естетика и здравина. В зависимост от процеса на полимеризация биват:фотополимери и химиополимери.

Химиополимери – те са бели на цвят, но естетичните и механичните им качества са значително по-лоши от в сравнение с фотополимерите.

Фотополимери – имат незаменими естетични качества, голяма механична здравина и дават възможност за възтановяване на всякакви дефекти, възникнали вследствие на зъбния кариес.

 

Във Веста Дент за фотополимерни обтурации използваме последно поколение материали на световно утвърдени производители.

Всички манипулации се извършват безболезнено с местна упойка.

 

 

ИНДИРЕКТНИ РЕСТАВРАЦИИ

 

Индиректните реставрации / пломби изработени в зъботехническа лаборатория/ се изработват в определени случаи, най-често при големи разрушения.

Инлей- обтурации, които се изработват в зъботехническата лаборатория по предварително взет отпечатък.

Пинлей – когато е невъзможно възтановяване на зъбите с обтурационни материали се изработват в лабораторни условия ляти щтифтови пънчета. Те се циментират и върху тях се изработват и поставят корона или мост.

 

2. КОРЕНОВО ЛЕЧЕНИЕ

 

Кореново лечение се налага при инфекциозно или травматично засягане на зъбната пулпа /пулпит/.

Правилно проведеното кореново лечение позволява запазване на зъба и възтановяване на нормалната му функция.

Използването на съвременни методи за обработка и запълване на кореновите канали предотвратява нежелани странични ефекти, като оцветяване и потъмняване на лекуваните  зъби.Понякога при много големи пломби може да се наложи изработване на корона с цел предпазване на зъба от счупване.

Лечението се извършва под упойка, използват се съвременна техника, методи и материали, винаги с последващ ренгенов контрол, което гарантира оптимални резултати.

Прелекуване на коренови канали /релечение/ лечение на грануломи, гангрени.